Egyesület

A Hortobágy térségi együttműködés gondolata 2007 szeptemberében fogalmazódott meg. Ekkor vette kezdetét a térség Vidékfejlesztési Stratégiájának kidolgozása, amelynek eredményeként 2008 tavaszára elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS). A stratégia megvalósításához a kormányzati előírásoknak megfelelően meg kellett alakítani a működtető szervezetet, nonprofit társaság vagy egyesület formájában, így jött létre a Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.

2008. július 31.-én Helyi Akciócsoportunk egyike lett, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében megalakult, háromezernél is több települést magukba foglaló, 96 helyi közösségnek.

A Debreceni Törvényszék 2012.04.16-án jegyezte be a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesületet, amely tevékenységét tekintve a Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. „jogutódjaként” működik.

A létrejött Közösség alapvető célja, hogy az uniós és hazai erőforrásokat egyaránt jól használni tudó, együttműködésekre képes és nyitott vidéki közösségként működjön, amelynek létrehozása az együttes gondolkodáson és cselekvésen alapul. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a „kényszertársulás” helyett kölcsönös érdekeken alapuló partnerség jöjjön létre, hiszen csak így születhetnek jól működő programok.

Az alapítók által létrehozott hortobágyi LEADER térségnek egy olyan területnek kell lennie, amelynek lakói a helyi identitást közösen élik meg, közös múltra, hagyományokra építenek.

A fenti célok kísérték végig a 2007-2013-as programozási időszakot, és bár a térségben 161 db projekt valósult meg ez idő alatt, a 2014-2020-as programozási időszakra is bőven jutott még tennivaló a cél megvalósítása érdekében.

A munkaszervezetnek aktív állományában jelenleg 2 fő dolgozik: egy munkaszervezet vezető és egy munkaszervezet vezető-helyettes.

Iroda nyitvatartási ideje:

                                              Hétfő: 07:30-18:00

                                              Kedd: 07:30-16:00

                                              Szerda: 07:30-16:00

                                              Csütörtök: 07:30-16:00

                                              Péntek: 07:30-14:00

A nyitvatartási idő megegyezik az ügyfélfogadási idővel. Ebédidőt minden hétköznap 12:00-12:30 között tart a munkaszervezet.