Felhívások módosítása, felfüggesztése

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A Hortobágyi LEADER HACS élő felhívásai a mai nappal módosultak, amelyet az alábbiakban részletezünk:

1.A VP6-19.2.1.-45-5-19 kódszámú helyi felhívás felfüggesztésre kerül 2022.12.20. napjával.

 

– 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell csatolni kell a támogatást igénylő nevére szóló jogerős építési engedélyt, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki (2014.01.01. utáni) tervdokumentációt csatolni.

 

– 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

 

– 4.4.2. Kiválasztási kritériumok – 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok

Engedély- vagy bejelentésköteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez szükséges a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt csatolni.

 

– 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtására a 2020. február 10. napjától 2023. április 30. napjáig van lehetőség.

 

– 6.1.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája:

 

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell a támogatást igénylő nevére szóló jogerős építési engedélyt, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt. Ha rendelkezésre áll építési engedély és a jóváhagyott tervdokumentáció.

 

– 6.2 Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája

Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell: – amennyiben releváns és szükséges a jogerős építési engedélyt – Törlésre került!

 

3. A VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú helyi felhívás szakaszzárást követő napon, azaz 2023.01.01. napján felfüggesztésre kerül.

Fentebb részletezett módosítások, valamint felfüggesztések a mai napon átvezetésre kerültek a rendszerben.

 

Üdvözlettel:

 

Szeifertné dr. Dobi Katalin Margit

munkaszervezet vezető