Hortobágyi térség

A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület 11 települést foglal magába, amelyből a teljes területtel jogosult települések száma 10, míg a külterülettel jogosult települések száma 1. A jogosult települések Balmazújváros (külterülettel), Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos. Az Egyesület területe 1340,56 km2, mely nagysága köszönhető a települések egymástól való nagy távolságának, valamint a világörökség részét képező Hortobágyi Nemzeti Park óriási területének. A települések három járáshoz tartoznak, melyek a balmazújvárosi, a hajdúnánási és a hajdúszoboszlói járások.

A természeti értékek – a Tisza folyó, a Tisza – tó közelsége és a Hortobágy – alapvetően meghatározzák a térség hangulatát. A települések közötti kapcsot a Hortobágy tájegység jelenti. Itt alakult meg – hazánkban elsőként – 1973-ban a Hortobágyi Nemzeti Park és kapta meg az UNESCO Világöröksége címet. A Nemzeti Park célja, hogy az egyedülálló természeti, néprajzi és épített értékeket megóvja, átörökítse és megismertesse az itt élőkkel, illetve a szélesebb közönséggel. A táji elemek közé egységesen sorolandók a löszpusztagyepek, szikes puszták, kopár szikesek, szikes mocsarak, sziki tölgyesek és árterek. Emellett a térség egységesen magas természeti értékekkel rendelkezik mind a növényvilág, mind pedig az állatvilág területén. Természetföldrajzi szempontból a másik integráló tényező a Tisza, melynek bal partján helyezkednek el a közösség települései.

A tájegység hévizekben bővelkedő területen helyezkedik el. A mélyről feltörő, 70 oC feletti vizeket nagy ásványi sótartalmuk és hőfokuk alkalmassá teszi gyógyfürdőben való alkalmazásra Balmazújvároson, Tiszacsegén, Polgáron, Egyeken és Nádudvaron.

A térségben a mezőgazdaság – azon belül a szántóföldi termelés – dominál, alkalmazkodva a helyi talaj- és éghajlati adottságokhoz. A térség fenntartható, hagyományos földhasználati módokat alkalmaz. Az alacsony termőképességű szikes területek adják a térség 80 %-át, amelyek legeltetésre és takarmány előállítására használhatók. Ezek mellett kisebb kiterjedésben csernozjom (feketeföld) és ártéri talajok találhatók, mely területeken folytatott termelés magas minőségű termést ad. Ezek feldolgozásával kiváló helyi termékekhez jutunk. A térségre a tiszta levegő, a zaj és fényszennyezés hiánya jellemző, ezért kiválóan alkalmas ökoturisztikai szolgáltatások fejlesztésére.

Az utóbbi években nagy hangsúlyt fektet a terület a turizmus fejlesztésére, sok szállás épült a településeken és a nyújtott szolgáltatások köre is folyamatosan bővül. Az épített értékeken túl számos természeti érték található, amelyek egyedülállóvá varázsolják a térség természetes élővilágát.

A kulturális értékek közül kiemelendő a pásztorkultúra hagyománya, amelynek centruma természetesen a Hortobágy. Ennek tiszteletére számos rendezvény kerül megrendezésre, nemcsak Hortobágyon. Egyedülállóan híres a térségben „megőrzött” szürke marha, amelynek az állománya a rendszerváltás előtti időszakban erősen megcsappant, de néhány helyi „hősnek” köszönhetően mégis sikerült megmenteni a fajtát.