Júliustól 25 millió forintos támogatás érhető el kertészeti gépek, eszközök beszerzésére

A Vidékfejlesztési Program keretében kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzésére lehet támogatást igényelni legfeljebb 25 millió forint értékben  2021. július 7. napjától.

Az április 25. napjáig társadalmi egyeztetés alatt álló “VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása”  felhívás keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 50 milliárd forintot különített el, az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:

 • Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 45,0 milliárd Ft.
 • A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 5,0 milliárd Ft.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik.
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-
 • A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
  Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést és az igazolt üzemméret vonatkozásában a legalább 50%-os kertészeti arány meglétét a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

A felhívás keretében az alábbi kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése támogatható önállóan:

 • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
 • önjáró és vontatott betakarítógépek,
 • szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
 • talajművelő gépek,
 • egyes kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése,
 • maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor legfeljebb 10 000 000 Ft értékben.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 25 millió forint. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-aa nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

 

A felhívás itt érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/node/73722