Pályázati felhívásokhoz tartozó dokumentumok

A 2014-2020-as programozási időszakban az európai uniós alapok (EMVA-LEADER is idetartozik) források felhasználását szabályzó kormány rendelet:

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet

A Hortobágyi LEADER Egyesület helyi felhívásai megjelentek a Magyar Államkincstár https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok weboldalon. Fontos az előbbi linken elérhető „Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz” (ÁÚF) c. dokumentum részletes tanulmányozása is a megfelelő támogatási kérelem összeállítása érdekében, mivel sok esetben a benyújtandó dokumentumok tartalmi elvárásait is tartalmazza.

  1. Induló és működő mikrovállalkozások támogatása a Hortobágyi LEADER illetékességi területén
  2. Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés
  3. Ifjúság-és lakosságmegtartó programok támogatása
  4. Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és területek fejlesztése
  5. Helyi mikrovállalkozások beruházás ösztönzése
  6. Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése

 

A helyi felhívások és mellékletei az alábbi linken érhetőek el, ahol név szerint rá tud keresni az országos listáról a Hortobágyi LEADER Egyesületre:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

A Hortobágyi Leader Egyesület által meghirdetett helyi felhívásokhoz tartozó Arculati Kézikönyvek megtalálhatóak (Széchenyi2020 Arculati Kézikönyv és Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK) 2.2):

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 ,  https://www.palyazat.gov.hu/doc/25# 

Új! A Magyar Államkincstár 30/2021. (V.5.) számú közleménye, A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/9755543/K%C3%B6zlem%C3%A9ny+a+Vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si+Program+keret%C3%A9ben+ny%C3%BAjtand%C3%B3+t%C3%A1mogat%C3%A1s+ig%C3%A9nybev%C3%A9tele+ir%C3%A1nti+kifizet%C3%A9si+ig%C3%A9nyl%C3%A9ssel+kapcsolatos+%C3%A1ltal%C3%A1nos+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf/54fa64b0-057b-4b59-85b0-b764f7fc758f

Hatályon kívül! A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye, A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/asset_publisher/-/asset_publisher/J1q1NxT6idbc/content/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny?inheritRedirect=false

Közlemény, 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet

Hiánypótlás keretében benyújtott építési költségvetés és árajánlat mellé az alábbi linken keresztül elérhető formanyomtatványokat is be kell nyújtani: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/nyomtatvanyok-hianypotlashoz

Új! Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtható VÁLTOZÁS BEJELENTÉSEKKEL kapcsolatban fontos teendőkről: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/hirek/-/content/1o7tb2e9FM2u/tajekoztatas-a-videkfejlesztesi-program-kereteben-benyujthato-valtozas-bejelentesekkel-kapcsolatban

Új! Felhasználói kézikönyv: Az elektronikus felület használatához és (e-kifizetési) előleg kérelem benyújtásához:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/6660725/Seg%C3%A9dlet+az+elektronikus+fel%C3%BClet+haszn%C3%A1lat%C3%A1hoz+%C3%A9s+e-el%C5%91leg+kifizet%C3%A9si+k%C3%A9relem+beny%C3%BAjt%C3%A1s%C3%A1hoz+v4.pdf/de756633-5fad-418b-8534-f89db3919364?version=1.0

Új! Felhasználói kézikönyv: Az elektronikus felület használatához és kifizetési kérelem benyújtásához:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/6942903/Seg%C3%A9dlet+az+elektronikus+fel%C3%BClet+haszn%C3%A1lat%C3%A1hoz+%C3%A9s+e-k%C3%A9relem+beny%C3%BAjt%C3%A1s%C3%A1hoz+Leader+Helyi+felhiv%C3%A1sok.pdf/a35f9869-da44-4cc7-a9d7-71eb53d54d47?version=2.0

Új! Vidékfejlesztési Program közlemények (fontosabbak pl.: Tájékoztató a beruházási típusú intézkedésekre benyújtott változás bejelentések gyakorlati kérdéseiről, Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei, Felhasználói segédlet változás bejelentés benyújtásához, Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről): https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

Új! Tájékoztatás a kifogás benyújtás lehetőségeiről:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3460444&_101_type=content&_101_urlTitle=tajekoztatas-a-kifogas-benyujtasanak-lehetosegeir-1